Blogg 1: Marknadskommunikation?

http://www.kreafon.se/blog/tag/marknadskommunikation/

Vi vill gärna definiera några begrepp innan vi startar upp på ”riktigt” för att underlätta kommande djupdykningar i marknadskommunikationens underbara värld.

Vad är marknadskommunikation?


I boken Marketing Communication – engagement, strategies and practice definierar Chris Fill (2005)  begreppet marknadskommunikation så här:

”Marketing communication is a management process through which an organisation engages with its various audiences. By understanding an audience´s communications environment, organizations seek to develop and present messages for its identified stakeholder groups, before evaluating and acting upon the responses. By conveying messages that are of significant value, audiences are encouraged to offer attitudinal and behavioural responses.”

Om vi tolkar detta citat skulle alltså marknadskommunikation vara en ledningsprocess genom vilken en organisation ägnar sig åt sina olika åhörare. Ordet ledningsprocess antyder att aktiviteter ska utföras där organisationen bestående av anställda engagerar sig i sina åhörare eller mottagare. Sedan försöker organisationen att utveckla och presentera budskap för sina intressenter genom att förstå åhörarnas kommunikationsmiljö, innan utvärdering och gensvar ges. Genom att förmedla budskap som har ett signifikant värde, kan åhörarna bli uppmuntrade att erbjuda svar med en viss attityd och beteende.

Ja, det var ju inte så svårt att förstå, men hur använder då företag egentligen sin marknadskommunikation för att uppmuntra sina intressenter till ett positivt beteende? Hur påverkas vi som konsumenter av den marknadskommunikation företagen förmedlar via olika media? Låt oss titta närmare på kommunikationsprocessen innan vi med stor nyfikenhet dyker in i vårt första exempel.

Vad är marknadskommunikationsprocessen?


Wilbur Schramm´s linjära modell över kommunikationsprocessen från 1954 är fortfarande aktuell och med Shannon och Weaver´s tillägg från 1962 används den än idag. Modellen beskriver hur marknadskommunikation sker från avsändare(source) till mottagare (receiver). Budskapet (message) kodas (encoder) av företaget till en symbolisk stil som ska passa det avsedda mediet (channel). Mottagaren ska sedan kunna förstå / avkoda (decoder) budskapet och kunna ge återkoppling (feedback) på budskapet. Brus (noise) är en störning i kommunikationsprocessen så att mottagaren kan förstå budskapet så som avsändaren avsåg att det skulle tolkas. 


http://corporatecommunications-divya.blogspot.com/2007/07/communication-theories-communication.html

 http://www.dawnwright.com/idd/models/shannon-weaver/shanwea.gif

Alltså kan man säga att det finns en teoretisk modell bakom marknadskommunikation som inte heller är så svår att förstå. Varför blir då marknadskommunikationen så komplex? Ja, antagligen finns det en mängd av olika anledningar men vi kan konstatera att antalet anmälningar till Marknads Etiska Rådet (MER) och Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) av reklaminslag i olika media har ökat dramatiskt under senaste åren och vi påverkas antagligen både omedvetet och medvetet av marknadskommunikation.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0